Barcelona

Barcelona
Torrent de l'olla, 219 - 08012
Barcelona

Horari 
Dilluns a Dijous de 09:00h a 14:00h i 15:00h a 16:45h
Divendres de 09:00h a 14:00h

Informació i consultes

+34 93 238 90 72  
info@resahousing.com